U skladu sa članom 34. stav 3. i 5. Statuta Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo Upravni odbor Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo, na svojoj V redovnoj sjednici, održanoj dana 20.11.2018. godine, donosi

ODLUKU o imenovanju članova Komisije za farmaceutska pitanja

Član 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Komisije za farmaceutska pitanja (u daljem tekstu: Komisija).

Član 2.

Ova Komisija broji pet (5) članova.

Član 3.

Članovi Komisije su:

1. Alija Uzunović – predsjednik Komisije;
2. Vesira Habibović-Šuta, član;
3. Amel Ljuca, član;
4. Maida Fočo, član i
5. Belma Pršeš, član.

Član 4.

Komisija za farmaceutska pitanja priprema i predlaže slijedeće:
– stručne upute i smjernice za rad u apotekama, ustanovama, privatnim apotekama, proizvodnji lijekova i prometnicima lijekova i medicinskih proizvoda;
– smjernice komisijama za stručni nadzor sa savjetovanjem, razmatra utvrđena stanja i predlaže mjere Upravnom odboru Komore;
– kadrovske i radne normative;
– mišljenja za proizvode koji su primjereni za prodaju u apotekama;
– mišljenja i saglasnosti o primjerenosti reklamiranja proizvoda koji se prodaju u apotekama.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi do donošenja nove odluke.

OBRAZLOŽENJE

Postupajući na osnovu člana 34. stav 3. i 5. Statuta Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo Upravni odbor Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo, na svojoj V redovnoj sjednici, održanoj dana 20.11.2018. godine, donosi Odluku o imenovanju članova Komisije za farmaceutska pitanja. Ova Komisija broji pet (5) članova čija su imena navedena u članu 3. ove Odluke i obavezuju se na izvršavanje poslova iz člana 4. ove Odluke. Nadalje, u obavljanju povjerenih poslova, Komisiji će, shodno utvrđenim djelatnostima odredbama Statuta Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo, svoju pomoć pružiti Predsjednik Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo i Upravni Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo.
Navedena Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi do donošenja nove Odluke.

Predsjednica Upravnog odbora
Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo

Dr. sci. Dženita Softić, prim. mr. ph. spec.