Sarajevo, 20.06.2019. godine

Broj: 001-Z-1526/19

ZAPISNIK

s sastanka u vezi formiranja Udruženja Komora magistara farmacije

Sastank u vezi formiranja Udruženja Komora magistara farmacije održan je dana 20.06.2019. godine (četvrtak) s početkom u 13:00, u Sarajevu na adresi Vilsonovo šetalište broj 10 (sala za sastanke).

Na sastanku su prisustvovali:

Predsjednici kantonalnih farmaceutskih komora: Komore magistara farmacije Bosansko-podrinskog  kantona – Agan Dolović, mr. ph.; predsjednik Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo – Prim. Mirsad Šabaredžović, mr. ph. spec. i predsjednica Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona – Aneda Cipurković, mr. ph.

Na sastanku su također prisustvovali: Kovačević Goran (ZU „Eurovita“), Melisa Arapčić (PZU Apoteka „Ibn-Sina“ Tuzla), Aida Omerović Tahto (PZU Apoteka „Ibn-Sina“ Brčko), Ilda Ljubijankić (PZU Apoteka „Oaza zdravlja“ Ilidža), Amra Mujkanović (PZU Apoteka „Ibn-Sina“ Tuzla), Adisa Hadžić (PZU Apoteka „Ibn-Sina“ Tuzla), Dragan Nikić (sekretar Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona), Dr. Mohamed Mahmud Ali (direktor PZU Apoteke „Ibn-Sina“ i PZU Apoteke „Oaza zdravlja“) i Amela Gazibegović (PZU Apoteka „Ibn-Sina“ Tuzla).

Sastanku je prisustvovao i advokat Dr. sci. Elmir Jahić.

Za sastanak je predložen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Imenovanje Incijativnog odbora za formiranje Udruženja Komora magistara farmacije,
 2. Imenovanje odgovornog lica Udruženja Komora magistara farmacije za prelazni period do održavanja Osnivačke skupštine,
 3. Određivanje datuma održavanja Osnivačke skupštine Udruženja Komora magistara farmacije,
 4. Tekuća pitanja 

Na predhodno navedeni Dnevni red nije bilo primjedbi, niti prijedloga za dopunu, pa je isti jednoglasno usvojen.

Sastankom su rukovodili: Agan Dolović, mr. ph., Aneda Cipurković, mr. ph. i Dr. sci. Elmir Jahić.

Diskusija je vođena po predloženom redu.

AD – 1

Za Incijativni odbor predloženi su sljedeći mr. ph.:

 1. Aida Omerović – Tahto,
 2. Elvisa Čengić,
 3. Maida Fočo,
 4. Kenan Žerić i
 5. Melisa Arapčić.

Na navedene prijedloge nije bilo primjedbi pa je shodno tome imenovan Incijativni odbor.

Aida Omerović Tahto se zadužuje da organizuje sastanak Incijativnog odbora na kojem bi se trebao donjeti Poslovni o radu Incijativnog odbora, elaborirati Statut Udruženja koje je u procesu osnivanja, pripremiti Osnivačka skupština, donijeti sve Odluke koje su bitne za osnivanje Udruženja,  te izvršiti ostale radnje i zadatke shodno uputama advokata, a koje su neophodne u procedu osnivanja Udruženja.

AD – 2

Za odgovorno lice Udruženja Komora magistara farmacije za prelazni period do održavanja Osnivačke skupštine, predložen je Agan Dolović ali su se prisutni izjasnili protiv navedenog prijedloga. Predložena je i Ilda Ljubijankić, a s obzirom da niko od prisutnih nije bio protiv navedenog prijedloga, navedena je imenovana za odgovorno lice Udruženja Komora magistara farmacije za prelazni period do održavanja Osnivačke skupštine.

AD – 3

Predloženo je da datum održavanja Osnivačke skupštine bude 03.07.2019., međutim nakon kratke diskusije, prisutni su se izjasnili da im neodgovara navedeni datum pa je u kao datum održavanja Osnivačke skupštine Udruženja Komora magistara farmacije određen 27.06.2019. (četvrtak), sa početkom u 17:00 – Hotel Bristol.

AD – 4

Pod tekučim pitanjima diskutovalo se o osnovnim permisama rada Udruženja Komora magistara farmacije , naglašena je ingerencija Udruženja u drugostepenom postupku, odnosno cilj Udruženja dvostepenost.

Incijatori sastanka (predsjednici tri kantonalne farmaceutske komore) su potpisali punomoć za advokata, kako bi on mogao pred nadležnim organima provoditi proceduru za pribavljanje saglasnosti korištenja naziva „Federacija“ u nazivu Udruženja koje je u proceduri osnivanja.

Nakon diskusije doneseni su sljedeći:

 ZAKLJUČCI:

 • Imenovan je incijativni odbor, u sastavu: 1. Aida Omerović – Tahto, 2. Elvisa Čengić, 3. Maida Fočo, 4. Kenan Žerić i 5. Melisa Arapčić.
 • Za odgovorno lice Udruženja Komora magistara farmacije za prelazni period do održavanja Osnivačke skupštine imenovana je Ilda Ljubijankić.
 • Osnivačka skupština Udruženja Komora magistara farmacije bit će održana 27.06.2019. (četvrtak), sa početkom u 17:00 u Sarajevu, Hotel Bristol.