Poziv clanovima

 

POZIV ZA PRISUSTVO NA OSNIVAČKOJ SKUPŠTINI
UDRUŽENJA KOMORA MAGISTARA FARMACIJE FBIH

Poštovani članovi,

Obaviještavamo vas da je proces formiranja Udruženja komora magistara farmacije FBIH u finalnoj fazi i
da se s tim u vezi organizuje Osnivačka skupština u četvrtak, 27.06.2019. godine u Hotelu Bristol sa
početkom u 17:00h.

Cilj je formiranje jake, stabilne i proaktivne organizacije koja će obezbijediti mogućnost učlanjenja za sve
komore i udruženja magistara farmacije u FBIH, kao i magistre farmacije pojedince koji nemaju vlastite
kantonalne komore. U ime svih magistara farmacije i komora članica, Udruženje će braniti interese
farmaceutske struke, jačati poziciju i pregovaracku moć farmaceuta i apoteka kao zdravstvenih ustanova
prema državnim institucijama i zavodima, i predstavljati magistre farmacije FBIH u regionu i šire.

Inicijativni odbor za formiranje Udruženja komora je usvojio sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela
2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Udruženja komora magistara farmacije
3. Usvajanje Osnivačkog akta Udruženja
4. Usvajanje Odluke o izboru predsjednika, Odluke o izboru radnog predsjedništva, Odluke o izboru
verifikacione komisije, te Odluke o zastupanju i predstavljanju Udruženja
5. Usvajanje Statuta Udruženja

S tim u vezi, upućujemo otvoreni poziv svih zainteresovanim magistrima farmacije da dođu na Osnivačku
skupštinu i da svojim prisustvom uveličaju i podrže formiranje novog Udruženja komora magistara
farmacije.

Predsjednik Inicijativnog Odbora za formiranje
Udruženja Komora magistara farmacije FBIH

Mr.ph. Aida Omerović Tahto