Poštovane kolegice i kolege,

 

Veliko nam je zadovoljstvo najaviti održavanje Sedmog simpozija magistara farmacije Tuzlanskog Kantona na temu: “POMOĆNA LJEKOVITA SREDSTVA I DODACI PREHRANI“.

 

Sedmi simpozij održat će se 28. marta 2020. godine u Tuzli, Hotel Mellain.

 

Sedmi Simpozij magistara farmacije TK imat će karakter međunarodnog Simpozija, a za predavače će pored domaćih biti pozvani i ugledni profesori sa Univerziteta iz inozemstva.

Do sada su prisustvo simpoziju kao predavači potvrdili: Profesor Dr. Ibrahim El Madfa, prof. emeritus, sa Univerziteta u Beču; profesor dr. Suzana Mimica-Matanović, dr. med. specijalista kliničke farmakologije sa toksikologijom i predstavnica Hrvatske u Europskoj agenciji za lijekove, istaknuti i jedini profesor Nutricionizma u BiH prof.dr. Midhat Jašić, red. profesor sa Tehnološkog fakulteta u Tuzli, ali i mnogi drugi o čemu možete pogledati u plenarnom rasporedu predavanja, a čije prisustvo nam daje garanciju da će kvalitet ovogodišnjeg Simpozija nadmašiti do sada organizovane Simpozije.

 

Zbornik radova sa Simpozija magistara farmacije TK indeksiran je od Nacionalne univerzitetske biblioteke BiH pod ISSN brojem za pisano izdanje: 2490-2284 i za CD izdanje ISSN broj: 2303-7229, kao i on-line izdanje na stranici Komore (http://komoramagistarafarmacije-tk.ba/zbornik) pod brojem ISSN: 2566-4271.

Zbornik je odlukom Senata Univerziteta u Tuzli, uvršten u Registar domaćih publikacija, tako da se radovi objavljeni u Zborniku smatraju relevantnim za izbor u naučno-nastavna zvanja na Univerzitetu

 

KOTIZACIJA:

Rana kotizacija do 18.03.2020. godine iznosi 80,00 KM (osamdeset konvertibilnih maraka),

Kasna kotizacija od 19.03.2020. godine iznosi 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka).

 

Kotizacija se uplaćuje na  žiro – račun Komore, kod UniCredit bank, broj: 3384 4022 1525 3454 sa naznakom, kod svrhe uplate:“Uplata za Sedmi simpozij magistara farmacije TK – na ime mr.ph. (navesti ime/a za koje se kotizacija uplaćuje)“,  ili na blagajni Komore magistara farmacije Tuzlanskog Kantona (Ulica: Titova do 34, SPO lamela A/II, Tuzla).

 

Kotizacija za učesnike Simpozija podrazumijeva slijedeće:

  • Radni materijal Simpozija;
  • Ručak za radne dane Simpozija;
  • Kafe pauze za radne dane Simpozija.

 

Nezaposleni magistri farmacije koji dostave Uvjerenje o nezaposlenosti, oslobađaju su plaćanja kotizacije za sudjelovanja na Sedmom Simpoziju magistara farmacije TK i imaju obezbijeđen radni materijal i certifikat.

Studenti (dodiplomci) Farmaceutskog/ih fakulteta imaju osiguran slobodan ulaz radnim danima Simpozija, uz blagovremenu najavu Stručnoj službi Komore i imaju obezbijeđen certifikat o sudjelovanju.

 

Nezaposleni i studenti (dodiplomci) koji žele prisustvovati pauzama i ručku uplaćaju kotizaciju u iznosu od 30,00 KM, uz koju se za studente obezbjeđuje i radni materijal Simpozija.

 

S poštovanjem,

 

https://www.facebook.com/events/174732137192108/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1580814522593133

 

STRUČNA SLUŽBA KOMORE

GENERALNI SEKRETAR KOMORE

 

Nikić Dragan