Sarajevo, 10.02.2020. godine
Broj: 001-D-1555/20

                                                                                                                                                                      – svim magistrima farmacije u Kantonu Sarajevo

PREDMET: Poziv na stručna predavanja – ABELAPHARM

Ovim putem vas pozivamo da prisustvujete stručnim predavanjima na temu:

“Crijevna mikrobiota i njen značaj za makroorganizam“, terapijske smjernice, iskustva u praksi.

Stručna predavanja će se održati u srijedu 12.02.2020. godine, u hotelu „Hills“ Sarajevo s početkom u 19:35h.

Prisustvo predavanjima, u skladu sa Pravilnikom o oblicima, postupcima i rokovima stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistara farmacije

u Kantonu Sarajevo, bit će bodovano sa 2 (dva) boda.

                                                                                                                                                      Predsjednik Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo

                                                                                                                                                                                        Prim. Mirsad Šabaredžović, mr. ph. spec.

Dostavljeno:

– Naslovu
– a/a