OBAVIJEST O STRUČNOM PREDAVANJU

Poštovani/e,

Ovim putem Vas obavještavamo o održavanju stručnog predavanja u organizaciji MedIT d.o.o.
Predavanje će se održati 06.10.2021. godine, putem video prezentacije.
Tema predavanja je: „Upotreba brzih antigenskih testova za detekciju SARS-CoV-2“.
Predavač: Mr. sci. dr. med Almedina Moro, specijalista med. mikrobiologije, imunologije i parazitologije.
Prisustvo stručnom predavanju bit će bodovano u skladu sa Pravilnikom o oblicima, postupcima i rokovima stručnog usavršavanja i provjere stručnosti magistara farmacije.
Svi magistri farmacije koji su zainteresirani za predavanje, u vezi sa detaljima realizacije predavanja, mogu se javiti na e-mail organizatora Kenan_K@medit.ba

Predsjednik Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo
Mirsad Šabaredžović, prim. mr. ph. spec.