U skladu sa članom 34. stav 3. i 5. Statuta Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo Upravni odbor Komore magistara

farmacije Kantona Sarajevo, na svojoj V redovnoj sjednici, održanoj dana 20.11.2018. godine, donosi

                                                                                ODLUKU

                                     o imenovanju članova Komisije za farmaceutska pitanja

                                                                                   Član 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Komisije za farmaceutska pitanja (u daljem tekstu: Komisija).

                                                                                   Član 2.

Ova Komisija broji pet (5) članova.

                                                                                   Član 3.

Članovi Komisije su:

1. Alija Uzunović – predsjednik Komisije;
2. Vesira Habibović-Šuta, član;
3. Amel Ljuca, član;
4. Maida Fočo, član i
5. Belma Pršeš, član.

                                                                                 Član 4.

Komisija za farmaceutska pitanja priprema i predlaže slijedeće:

– stručne upute i smjernice za rad u apotekama, ustanovama, privatnim apotekama, proizvodnji lijekova i

prometnicima lijekova i medicinskih proizvoda;

– smjernice komisijama za stručni nadzor sa savjetovanjem, razmatra utvrđena stanja i predlaže mjere

Upravnom odboru Komore;

– kadrovske i radne normative;

– mišljenja za proizvode koji su primjereni za prodaju u apotekama;

– mišljenja i saglasnosti o primjerenosti reklamiranja proizvoda koji se prodaju u apotekama.

                                                                             Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi do donošenja nove odluke.

 

                                                                                                                             Predsjednica Upravnog odbora
                                                                                                                             Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo

                                                                                                                             Dr. sci. Dženita Softić, prim. mr. ph. spec.

Dostavljeno:

  1. Članovima Komisije (5x)
  2. a/a