Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u okviru VII Simpozija magistara farmacije Kantona Sarajevo, koji će se održati 01.12.2018. godine u hotelu Holiday (Zmaja od Bosne br. 4), održati Okrugli stol na temu: „Uloga Farmaceutskih komora u farmaciji i društvu“.

Molimo Vas da uzmete aktivno učešće u radu Okruglog stola.

S poštovanjem,

Stručna služba
Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo