279

9. Avgusta, 2018.

Poziv za dostavljanje radova za VII Simpozij Magistara Farmacije Kantona Sarajevo

Poštovane kolegice i kolege,

Ovim putem Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće u radu VII Simpozija magistara farmacije Kantona Sarajevo, koji organizira Komora magistara farmacije Kantona Sarajevo.

Tema VII Simpozija je:

„Preparati biljnog i sintetskog porijekla namijenjeni poboljšanju imuniteta –
Istine i zablude“

VII Simpozij će se održati u drugoj polovini oktobra, u Sarajevu.
O tačnom datumu, izboru mjesta održavanja i programu Simpozija blagovremeno ćemo Vas obavijestiti.

Gosti Simpozija će biti predstavnici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Ministarstva zdravstva FBiH, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, te Zavoda za zdravstvenu zaštitu Kantona Sarajevo i FBiH, kao i predstavnici oba entitetska farmaceutska društva.

Svi magistri farmacije, koji su zainteresirani da participiraju na Simpoziju, kao predavači prezentacija, trebaju se pridržavati slijedećeg:

• Dostavljanje rada u A4 formatu;
• Font: Cambria: 12;
• Jednostruki prored;
• Margine: 2,5 cm;
• Tekst: 6 – 10 stranica;
• Naslov rada na jednom od jezika Bosne i Hercegovine;
• Navođenje autora i institucija u kojima su isti zaposleni;
• 3 – 5 ključnih riječi;
• Citiranje korištene literature u skladu sa Vancouverskom konvencijom.

Krajnji rok za dostavljanje radova je 10.09.2018. godine.

Selektiranje prijavljenih radova izvršiti će Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja. O Odluci Komisije o (ne) prihvatanju radova, autori će biti blagovremeno obaviješteni.

Radove možete dostaviti na e – mail adresu: komora@farmaceutisarajevo.ba,
ili na CD - u, preporučenom poštom, na poštansku adresu:
Komora magistara farmacije Kantona Sarajevo, Vilsonovo šetalište br. 10, 71 000 Sarajevo.

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog odbora
Komore magistara farmacije
Kantona Sarajevo

Dr. sc. Dženita Softić, prim. mr. ph. spec., s.r.

Predsjednik
Komore magistara farmacije
Kantona Sarajevo

Mirsad Šabaredžović, prim. mr. ph. spec., s.r.

Profesionalnost i stručnost

naša su jača strana!!!

PRATITE NAS

PUTEM SOCIJALNIH MREŽA

KONTAKT INFO

Vilsonovo šetalište 10 – 2. sprat
71000 Sarajevo

+387 33 214 967
komora@farmaceutisarajevo.ba

Žiro račun Komore (Sparkasse bank)
1990 4900 5710 5790

© Copyrights 2018. Dizajn i aranžman Nedim Tufekčić (METROdizajn)