08:00-10:00 – Prijava i akreditiranje učesnika Simpozija

Sesija I

Moderatori: Maida Fočo mr. ph. i Lejla Šatara, mr. ph.

10:00 – 10:20 – Tema: „Registracija i kontrola kvaliteta biljnih suplemenata – regulativa u BiH“

Predavač: Dr. sci. Dženita Softić, prim. mr. ph. spec

10:25 – 10:45 – Tema: „Organizacija imunološkog sistema , Imunoterapija – terapija budućnosti“

Predavač: Ahmetovic Elvedina, mr. ph.

10:50 – 11:10 – Tema: „Uloga probiotika u jačanju imuniteta kod odraslih i djece“

Predavač: Melisa Bajrić, mr. ph.

11:10 – 11:40 – Diskusija –

Sesija II

Moderatori: Elvisa Čengić, mr. ph. i Fatima Čelebić, mr. ph.

11:40 – 12:00 – Satelitski simpozij – Bayer d.o.o.

Tema: “Priča o Bayer Aspirin® započinje još prije 120 godina…“

Predavač: Mr. sci. dr. Alden Begić

12:00 – 14:00 – Ručak

14:05 – 14:25 Tema: „BETAGLUKAN-pomoć iz prirode za snažan imunitet“

Predavač: Nermina Merdanovic-Čilić, mr. ph.

Sesija III

Moderator: Zehra Kurtanović mr. ph. i Agan Dolović, mr. ph.

14:30 – 15:00 – Okrugli stol – Tema: „Uloga Farmaceutskih komora u farmaciji i društvu“

15:00 – 15:30 – Diskusija i zaključci Simpozija; Podjela certifikata.

 

 

Predsjednik Komisije za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja Komore magistara farmacije

Prof. dr. Aleksandra Marjanović, mr. ph. spec.

 

Predsjednik Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo

Prim. Mirsad Šabaredžović, mr. ph. spec.