1.223

SEMINAR

8. Septembra, 2018.

VII Simpozij Magistara Farmacije Kantona Sarajevo
Datum početka događaja:
1. Decembra, 2018.
Vrijeme početka događaja:
08:00
Mjesto događaja:
Hotel Holiday (Zmaja od Bosne 4)

Tema VII Simpozija je: „Preparati biljnog i sintetskog porijekla namijenjeni poboljšanju imuniteta –
Istine i zablude“

VII Simpozij će se održati 01.12.2018. godine u hotelu Holiday (Zmaja od Bosne 4) u Sarajevu.

P R O G R A M

08:00-10:00 - Prijava i akreditiranje učesnika Simpozija

Sesija I

Moderatori: Maida Fočo mr. ph. i Lejla Šatara, mr. ph.

10:00 – 10:20 - Tema: „Registracija i kontrola kvaliteta biljnih suplemenata – regulativa u BiH“

Predavač: Dr. sci. Dženita Softić, prim. mr. ph. spec

10:25 – 10:45 - Tema: „Organizacija imunološkog sistema , Imunoterapija - terapija budućnosti“

Predavač: Ahmetovic Elvedina, mr. ph.

10:50 – 11:10 - Tema: „Uloga probiotika u jačanju imuniteta kod odraslih i djece“

Predavač: Melisa Bajrić, mr. ph.

11:10 – 11:40 - Diskusija –

Sesija II

Moderatori: Elvisa Čengić, mr. ph. i Fatima Čelebić, mr. ph.

11:40 – 12:00 - Satelitski simpozij – Bayer d.o.o.

Tema: “Priča o Bayer Aspirin® započinje još prije 120 godina...“

Predavač: Mr. sci. dr. Alden Begić

12:00 – 14:00 - Ručak

14:05 – 14:25 Tema: „BETAGLUKAN-pomoć iz prirode za snažan imunitet“

Predavač: Nermina Merdanovic-Čilić, mr. ph.

Sesija III

Moderator: Zehra Kurtanović mr. ph. i Agan Dolović, mr. ph.

14:30 – 15:00 – Okrugli stol – Tema: „Uloga Farmaceutskih komora u farmaciji i društvu“

15:00 – 15:30 - Diskusija i zaključci Simpozija;
Podjela certifikata.

Predsjednik Komisije za edukaciju, validaciju
i bodovanje stručnih predavanja
Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo

Prof. dr. Aleksandra Marjanović, mr. ph. spec.

Predsjednik Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo

Prim. Mirsad Šabaredžović, mr. ph. spec.

Profesionalnost i stručnost

naša su jača strana!!!

PRATITE NAS

PUTEM SOCIJALNIH MREŽA

KONTAKT INFO

Vilsonovo šetalište 10 – 2. sprat
71000 Sarajevo

+387 33 214 967
komora@farmaceutisarajevo.ba

Žiro račun Komore (Sparkasse bank)
1990 4900 5710 5790

© Copyrights 2018. Dizajn i aranžman Nedim Tufekčić (METROdizajn)