DOKUMENTACIJA: IZDAVANJE LICENCE

PRAVILNIK O LICENCAMA

IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD MAGISTARA FARMACIJE – LICENCA

 

   Licenca je javna isprava kojom magistar farmacije stiče pravo samostalnog obavljanja poslova u svojoj struci na području Kantona Sarajevo.

 

   Bliži uslovi o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad – licence magistara farmacije, regulisani su Pravilnikom o postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad magistara farmacije.

 

  Visina nakande izdavanja licence se određuje odlukom Upravnog odbora Komore.

Profesionalnost i stručnost

naša su jača strana!!!

PRATITE NAS

PUTEM SOCIJALNIH MREŽA

KONTAKT INFO

Vilsonovo šetalište 10 – 2. sprat
71000 Sarajevo

+387 33 214 967
[email protected]

Žiro račun Komore (Sparkasse bank)
1990 4900 5710 5790

© Copyrights 2018. Dizajn i aranžman Nedim Tufekčić (METROdizajn)