659

30. Oktobra, 2018.

DRUGA OBAVIJEST – VII SIMPOZIJ MAGISTARA FARMACIJE KANTONA SARAJEVO

Poštovane kolegice i kolege,

Ovim putem vas obavještavamo i pozivamo da sudjelujete u radu VII Simpozija magistara farmacije Kantona Sarajevo koji organizira Komora magistara farmacije Kantona Sarajevo.

Tema VII Simpozija je: „Preparati biljnog i sintetskog porijekla namijenjeni poboljšanju imuniteta –
Istine i zablude“

VII Simpozij će se održati 01.12.2018. godine (subota) u hotelu Holiday (Zmaja od Bosne 4) u Sarajevu.

Gosti Simpozija će biti predstavnici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Ministarstva zdravstva FBiH, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, te Zavoda za zdravstvenu zaštitu Kantona Sarajevo i FBiH kao i predstavnici oba entitetska farmaceutska društva.

Kotizacija za Simpozij iznosi: 50,00 KM (pedeset konvertibilnih maraka).

Imena učesnika Simpozija (pojedinačno ili prilikom plaćanja više kotizacija, ako uplatu vrši farmaceutska kompanija) nakon uplaćenih kotizacija, obavezno treba dostaviti na e-mail: komora@farmaceutisarajevo.ba

Kotizacija se uplaćuje na žiro – račun Komore, kod Sparkasse banke, broj: 1990 4900 5710 5790 sa naznakom kod svrhe uplate: “Uplata za Simpozij mr. ph. KS - na ime mr. ph. (navesti ime za koje se kotizacija uplaćuje)“ ili na blagajni Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo (Vilsonovo šetalište 10).

Magistri farmacije koji su zainteresirani da participiraju na Simpoziju kao predavači, trebaju dostaviti radove putem e-maila Komore najdalje do 20.11.2018. godine.

Sudjelovanje u radu VII Simpozija bit će bodovano sa 12 bodova.

Napominjemo da se u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH i sporazumom kantonalnih komora u FBiH bodovi za sudjelovanje na Simpoziju priznaju svim mr. ph. u FBiH.

Kontakt telefon/fax Komore za više informacija je: 033 214 967 a također Komoru možete kontaktirati i putem e-maila: komora@farmaceutisarajevo.ba.

S poštovanjem,

Predsjednik Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo
Mirsad Šabaredžović, prim. mr. ph. spec.

Predsjednica Upravnog odbora Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo
Dr. sc. Dženita Softić, prim. mr. ph. spec.

Profesionalnost i stručnost

naša su jača strana!!!

PRATITE NAS

PUTEM SOCIJALNIH MREŽA

KONTAKT INFO

Vilsonovo šetalište 10 – 2. sprat
71000 Sarajevo

+387 33 214 967
komora@farmaceutisarajevo.ba

Žiro račun Komore (Sparkasse bank)
1990 4900 5710 5790

© Copyrights 2018. Dizajn i aranžman Nedim Tufekčić (METROdizajn)