DOKUMENTI

BESPLATNI ZA PREUZIMANJE

Svi dostupni dokumenti su javnog karaktera, te su kao takvi dostupni svim zainteresovanim licima.

Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvo

'Službene novine FBiH' 15/98, 70/08

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima

'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 58/08

Zakon o lijekovima

'Službene novine FBiH' 109/12

Profesionalnost i stručnost

naša su jača strana!!!

PRATITE NAS

PUTEM SOCIJALNIH MREŽA

KONTAKT INFO

Vilsonovo šetalište 10 – 2. sprat
71000 Sarajevo

+387 33 214 967
[email protected]

Žiro račun Komore (Sparkasse bank)
1990 4900 5710 5790

© Copyrights 2018. Dizajn i aranžman Nedim Tufekčić (METROdizajn)