DOKUMENTI

BESPLATNI ZA PREUZIMANJE

Svi dostupni dokumenti su javnog karaktera, te su kao takvi dostupni svim zainteresovanim licima.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

'Službene novine FBiH' 46/10

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

'Službene novine FBiH' 75/13

Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine

'Službene novine FBiH' 6/18

Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine

'Službene novine FBiH' 25/17

Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine

'Službene novine FBiH' 74/14

Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine

'Službene novine FBiH' 87/17

Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine

'Službene novine FBiH' 94/15

Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine

'Službene novine FBiH' 56/13

Profesionalnost i stručnost

naša su jača strana!!!

PRATITE NAS

PUTEM SOCIJALNIH MREŽA

KONTAKT INFO

Vilsonovo šetalište 10 – 2. sprat
71000 Sarajevo

+387 33 214 967
[email protected]

Žiro račun Komore (Sparkasse bank)
1990 4900 5710 5790

© Copyrights 2018. Dizajn i aranžman Nedim Tufekčić (METROdizajn)