DOKUMENTI

BESPLATNI ZA PREUZIMANJE

Svi dostupni dokumenti su javnog karaktera, te su kao takvi dostupni svim zainteresovanim licima.

Zakon o zdravstvenom osiguranju

'Službene novine FBiH' 36/18

Zakon o zdravstvenom osiguranju

'Službene novine FBiH' 48/11

Zakon o zdravstvenom osiguranju

'Službene novine FBiH' 30/97

Zakon o zdravstvenom osiguranju

'Službene novine FBiH' 7/02

Zakon o zdravstvenom osiguranju

'Službene novine FBiH' 70/08

Profesionalnost i stručnost

naša su jača strana!!!

PRATITE NAS

PUTEM SOCIJALNIH MREŽA

KONTAKT INFO

Vilsonovo šetalište 10 – 2. sprat
71000 Sarajevo

+387 33 214 967
[email protected]

Žiro račun Komore (Sparkasse bank)
(BA39) 1990 4900 5710 5790

© Copyrights 2018. Dizajn i aranžman Nedim Tufekčić (METROdizajn)